Gminy Sczuczyn oraz Wąsosz
Projekt: PO RPW II.1 – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013
Nazwa projektu
Projekt: PO RPW II.1 – Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013
Nazwa projektu
„Budowa sieci światłowodowej w technologii FTTH przez firmę PC-et ”
Krótki opis projektu:
Głównym celem projektu było zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu ze szczególnym uwzględnieniem sieci NGA (ang. Next Generation Access) poprzez tworzenie i umożliwienie dostępu do sieci szerokopasmowej.

Realizacja zadania zapewniła dostęp do Internetu o gwarantowanej przepustowości min. 30 Mb/s w technologii FTTH na terenie powiatu grajewskiego w województwie podlaskim. Ideą projektu byo zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na obszarach wykluczonych cyfrowo.

By zrealizować ten cel Wnioskodawca wybudował dedykowaną infrastrukturę informatyczną w wymiarze 49 000 m, zapewniającej dostęp do sieci o wymaganych parametrach.

W miejscowościach: Szczuczyn, Wąsosz, Kędziorowo, Niećkowo, Świdry Awissa, Bzury, Danowo, 800 użytkowników końcowych może korzystać z szybkiego internetu– głównie osoby prywatne.

Projekt przyczynił się także do zmniejszenia różnic systemowych w dostępie i korzystaniu z Internetu pomiędzy osobami o różnym statusie społeczno-ekonomicznym, zwiększenia wykorzystania usług internetowych oraz zwiększenia dostępności do informacji.